References

Arens, S., Geelen, L., van der Hagen, H. & Slings, Q. (2007). Duurzame verstuiving in
de hollandse duinen: kans, droom of nachtmerrie?
Arens Bureau voor Strand—en
Duinonderzoek, Amsterdam. 18
Bauer, B., Davidson-Arnott, R., Hesp, P., Namikas, S., Ollerhead, J. & Walker, I. (2009).
Aeolian sediment transport on a beach: Surface moisture, wind fetch, and mean
transport.
Geomorphology, 105(1-2), 106–116. 17
Bauer, B., Davidson-Arnott, R., Nordstrom, K., Ollerhead, J. & Jackson, N. (1996).
Indeterminacy in aeolian sediment transport across beaches. Journal of Coastal
Research, 641–653. 18
Blocken, B., Stathopoulos, T., Carmeliet, J. & Hensen, J. L. (2011). Application of
computational fluid dynamics in building performance simulation for the outdoor
environment: an overview.
Journal of Building Performance Simulation, 4(2), 157– 184.
Boers, M. & Steetzel, H. (2012). Voorverkenning NWO’s in duinen (Tech. Rep.). Delft:
Deltares and Arcadis. 13, 15
Boers, M., Steetzel, H., Geer, P. v. & Santen, R. v. (2014). Handreiking NWO’s in duinen,
Achtergrondrapport.
1208163-001. iii, iii, iii, v, v, v, ix, ix, ix, ix, ix, ix, ix, ix, ix,
ix, ix, ix, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35
Broos, M., Duiveman, M., Eenkhoorn, B., Goessen, P., van der Helm, B., Hoogland,
C. & Komen, S. (2012). Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017. Heerhugowaard:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Afdeling Waterkeringen & Wegen.
10
Delgado-Fernandez, I. (2011). Meso-scale modelling of aeolian sediment input to coastal
dunes.
Geomorphology, 130(3-4), 230–243. 17
Den Bieman, J. (2016). Hydraulische belastingen 2017 voor duinwaterkeringen.
1220082-004. 32
de Zeeuw, R. C. (2017). Effecten strandbebouwing op strand- en duinontwikkeling. v0.1.
19
European Commission. (2016, Jun). Retrieved from http://ec.europa.eu/environment/
water/water-framework/info/intro en.htm 8

Hage, P. (2018, March). Using Argus video monitoring to determine limiting factors of
aeolian transport on a narrow beach [Conference poster].
NCK Days 2018. 19
Helpdesk Water. (2018). Retrieved from https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/
waterveiligheid/primaire/beoordelen-wbi/wbi 11
HHNK. (2014). Waterprogramma 2016-2021. 14.41730. 8
HHNK. (2016a). Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016. Heerhugowaard: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 10
HHNK. (2016b). Legger zandige kust noord. Retrieved from https://hhnk
.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Legger-Zandige-Kust-Nrd 10
Hijlma, K. H., M. (2018). Bodemdaling in het kustfundament en getijdebekkend door
geologische processen en menselijke activiteiten
. 12200538.008. 9
Hoonhout, B. & Van Thiel de Vries, J. (2013). Invloed van strandbebouwing op zandverstuiving: Adviezen voor vergunningverlening. 1207724-000. 13, 19, 20
Hoonhout, B. & Waagmeester, N. (2014). Invloed van strandbebouwing op zandverstuiving: Een verkenning naar methoden, meetgegevens en modellen. 1209381.004.
InfoMil, K. (2018a). Retrieved from https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/
handboek-water/thema’s/ruimtelijke-ordening/water-relevante/deltaprogramma/7
InfoMil, K. (2018b). Retrieved from https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/
ruimtelijke/wet-ruimtelijke/wro-kort/ 8
InfoMil, K. (2018c). Inhoud van waterschapswet. Retrieved from https://www.infomil
.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterschapswet-0/
inhoud/ 10
Kok, M., Jongejan, R., Nieuwjaar, M. & Tanczos, I. (2016). Grondslagen voor hoogwaterbescherming. ISBN/EAN: 978-90-8902-151-9. 7, 9, 10, 11
Lodder, Q. (2016). Rekenregel suppletievolume. Memo. ix, ix, ix, 9, 10
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (2015). Beleidslijn kust 2015. Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. 7, 9, 11
Ministerie van Infrastructuur en Milieu and Ministerie van Economische Zaken. (2015).
Nationaal water plan 2016-2021. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 8
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (2018). Beheerplannen
voor natura 2000-gebieden
. Retrieved from https://www.synbiosys.alterra.nl/
natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=beheerplannen 8
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. (2007). Voorschrift toetsen op veiligheid: primaire
waterkeringen.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag. 11, 15, 21
Ministery of Infrastructure and the Environment. (2016). River basin management plans
2016-2021 of the netherlands.
The Hague: Ministery of Infrastructure and the
Environment. 8
Nederbragt, G. (2006). Zandvoorraden van het kustsysteem: onderbouwing van een
conceptueel model met behulp van trends van de winst-en verliesposten over de
periode 1973-1997.
Report RIKZ. 9
Nederhoff, C., Lodder, Q., Boers, M., Den Bieman, J. & Miller, J. (2015). Modeling
the effects of hard structures on dune erosion and overwash: A case study of the
impact of hurricane sandy on the new jersey coast.
In The proceedings of the coastal
sediments 2015. World Scientific. ix, ix, ix, 15, 16, 17, 25
Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving. (2016). Schematiseringshandleiding
duinafslag.
Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 21
Smith, A. W. S. & Stutz, M. L. (1997). Discussion of: Bauer et al. 1996. indeterminacy
in aeolian sediment transport across beaches.
journal of coastal research, 12(3),
641-653. Journal of Coastal Research, 13(3), 962–966. Retrieved from http://
www.jstor.org/stable/4298693 18
Steetzel, H. J. (1988). Ontgrondingskuilen: Analyse van de voor de kuilvorm bepalende factoren op basis van uitgevoerd modelonderzoek en beschikbare literatuurgegevens. H0298 IV. 16
Steetzel, H. J. (1993). Effect bebouwing op de mate van duinafslag: Een eerste verkenning inzake bebouwingseisen voor de zeereep. H1698-I. ix, ix, ix, 13, 16
’t Hart, R., de Bruijn, H. & de Vries, G. (2016). Fenomenologische beschrijving,
faalmeschanismen wti
. 1220078-000. ix, ix, ix, 12
van de Weijer, R. J. G. (2002). Effect van bebouwing op de mate van duinafslag (Unpublished master’s thesis). TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences,
Hydraulic Engineering. 25
van Geer, P., de Vries, B., van Dongeren, A. & Van Thiel de Vries, J. (2012). Dune
erosion near sea walls: Model-data comparison.
Coastal Engineering Proceedings,
1(33), 102. 16, 25
Van Onselen, E. P. (2018). Analysing measures to improve beach-dune interaction in the
presence of man-made structures using computational fluid dynamics (CFD)
(Unpublished internship report). Utrecht University, The Netherlands. iii, iii, iii, v, v, v, 20,26, 27, 34
Van Thiel de Vries, J. S. M. (2009). Dune erosion during storm surges (PhD Thesis). TU
Delft. 15, 17
Wilmink, R. (2017). Overall document; from flood prevention strategy to current practice
nourishments.
Interreg North Sea Region; Building with Nature. 9